Reklamacje i zwroty

Zwroty

 1. Z zakupionego w Sklepie Towaru można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, kierując do Sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 2. Przekroczenie terminu do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 3. Zwracany Towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres: 
  sleepless in Warsaw s.c.
  ul. Jeziorna 23A
  05-092 Łomianki
 4. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków realizowany jest na rachunek karty. 

Reklamacje i gwarancja

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela. Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.
 3. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, itp).
 4. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie i najpóźniej przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres email info@sleeplessinwarsaw.com. W tytule emaila należy wpisać słowo REKLAMACJA i numer zamówienia oraz załączyć wypełniony formularz reklamacji znajdujący się na stronie www.sklep.sleeplessinwarsaw.com.
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu Towaru.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, Towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny Towaru albo obniży cenę Towaru albo też, stosownie do decyzji Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary. W przypadku wymiany Towaru na inny, jeżeli cena nowego Towaru będzie wyższa od ceny zwracanego – Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę, jeśli cena nowego Towaru będzie niższa od ceny zwracanego – Sprzedający zobowiązany jest zwrócić różnicę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków realizowany jest na kartę.
 7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu Towaru.
 8. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Towarów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, itp.).

 

Pliki do pobrania

Sklep internetowy od home.pl